کد خبر : 15955

Multimedia_pics_1386_12_Photo_479

پتروتحلیل- قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان ، ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

(دلار به ازای هر تن)

منطقه بیشترین کمترین تغییرات
قیمت های داخلی
شمال آلمان ۳۰۱ ۳۲۳ ۳+
شمال فرانسه ۳۴۵ ۳۶۶ ۴+
مجارستان ۳۴۴ ۳۶۶ ۴+
ایتالیا ۳۵۵ ۳۶۶ ۹+
کره جنوبی ۷۱۴ ۷۴۱ بدون تغییر
اندونزی ۴۴۳ ۴۴۳ بدون تغییر
سنگاپور ۴۱۰ ۴۲۰ بدون تغییر
قیمت های صادراتی
لهستان - آلمان ۲۹۶ ۳۱۸ ۴+
مجارستان - رومانی ۲۹۱ ۳۱۲ ۷-
ایتالیا ۲۶۷ ۲۷۷ ۱۴+
ساحل عاج ۳۳۲ ۳۳۷ ۱۴+
ایران ۲۹۵ ۳۲۵ بدون تغییر
سنگاپور ۳۷۵ ۳۸۵ بدون تغییر
تایوان ۳۶۰ ۳۷۰ بدون تغییر
دریای مدیترانه ۳۱۷ ۳۲۷ ۱۴+
شمال آفریقا ۳۱۹ ۳۲۹ ۱۴+
شرق آفریقا ۴۱۸ ۴۲۸ ۲-
غرب آفریقا ۳۷۸ ۳۸۸ ۱۹+
سواحل جنوبی چین ۴۱۵ ۴۴۰ بدون تغییر
سواحل شرقی چین ۴۱۰ ۴۵۰ بدون تغییر
سواحل شمالی چین ۴۰۵ ۴۱۰ بدون تغییر
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار