کد خبر : 15355

boorskala1

پتروتحلیل- خیابان بندر انزلی امروز شاهد معاملات گرم مواد پلیمری بزرگترین مجتمع های پتروشیمی کشور بود. طی روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه در حالی مجتمع های پتروشیمی با ۴۳ گرید انواع مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران حضور یافتند که با استقبال مشتریان ۳۷ گرید از این محصولات با حجم حدود ۳۰ هزار تن و به ارزش بیش از یکهزار میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت.

به گزارش«پتروتحلیل»، پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3، پلی اتیلن سبک فیلم OFF-2420D درجه یک و پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۹۹AA مجتمع پتروشیمی امیرکبیر به همراه انواع گرید پلی پروپیلن نساجی و پلی پروپیلن شیمیایی مجتمع پتروشیمی پلی پروپیلن جم از جمله پلیمری هایی بودند که مورد استقبال مواجه شدند. مجتمع پتروشیمی لاله نیز با محصولاتی چون پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00، پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 و پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T مورد توجه معامله گران پلیمری قرار گرفت.

پلی اتیلن سنگین بادی ۷۰۰۰F، پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ و پلی وینیل کلراید OFF-S65 درجه یک مجتمع پتروشیمی اروند از دیگر گریدهای مواد پلیمری بود که خریداران، تقاضای مازاد بر عرضه برای آن گذاشتند.

این گزارش حاکی است، طی روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه، در مجموع ۳۷ گرید انواع ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، بندرامام، تبریز، تندگویان، رجال، غدیر، لاله، مارون، مهر و پلی پروپیلن جم، دادوستد شد؛ مهمترین معامله های پلیمری این روز شامل استایرن بوتادین رابر، ABS، پلی اتیلن ترفتالات، پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی استایرن، PVC و پلی پروپیلن است.

علاوه بر این هفت هزار تن وکیوم باتوم و ۱۵۷۲ تن قیر معامله شد. تالار صادراتی نیز شاهد معامله ۹۸۵۰ تن انواع قیر بود.

تولیدکننده نام کالا مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۶,۵۰۰ ۳۸,۳۰۸ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۲,۸۳۸ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲,۷۷۰ ۳۹,۳۱۱ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱,۴۹۶ ۳۶,۲۰۸ نقدی
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۱,۴۰۸ ۳۹,۷۳۹ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۱,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱,۰۰۰ ۳۹,۹۹۲ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱,۰۰۰ ۴۲,۷۲۶ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۹۹۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه ۱ ۷۵۰ ۳۶,۴۴۴ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۷۰۰ ۲۸,۲۱۵ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۶۸۰ ۲۷,۸۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۶۳۸ ۳۰,۵۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۶۲۷ ۳۰,۵۵۸ سلف
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۶۱۶ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۵۵۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۵۱۸ ۳۸,۶۹۲ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۵۱۸ ۳۸,۸۸۱ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۸۵ ۳۲,۰۷۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۷۴ ۳۰,۵۵۸ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۶۳ ۳۰,۵۵۸ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۸۶ ۲۸,۹۸۸ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۲۷۵ ۳۱,۲۷۴ سلف
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۰ ۳۹,۸۳۵ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۲۴۲ ۲۷,۸۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۳۰ ۳۹,۳۱۱ نقدی (مچینگ)
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۲۰ ۳۶,۹۰۷ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۲۰ ۳۶,۸۵۳ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۲۰ ۳۷,۱۷۸ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۱۰ ۳۵,۹۲۴ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۸۹ ۳۸,۴۴۷ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۱۵۴ ۲۷,۸۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۴۷ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۳۲ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۲۱ ۲۹,۷۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۱۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۱۰ ۴۱,۱۷۹ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۱۱۰ ۲۷,۱۵۹ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۱۰ ۳۲,۰۷۴ سلف (مچینگ)
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی OFF - HP500P درجه ۱ ۹۹ ۳۵,۵۳۶ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۸۴ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۶۶ ۲۹,۷۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۶۶ ۲۹,۷۵۸ سلف (مچینگ)
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۳ ۶۰ ۱۵,۴۴۴ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۶۰ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۴۴ ۳۹,۳۱۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰ ۴۱,۶۶۴ نقدی
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26C ۴۰ ۴۰,۳۵۷ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۴۰ ۲۱,۷۴۵ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۲ ۴۲,۱۴۳ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه ۳ ۲۲ ۲۱,۷۱۷ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۲ ۴۲,۱۴۳ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۲۲ ۴۲,۱۴۳ نقدی (مچینگ)
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۱ ۳۸,۰۸۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۱ ۳۵,۸۹۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۱ ۳۵,۸۹۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه ۳ ۲۰ ۲۱,۵۳۵ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۲۰ ۲۹,۲۷۲ نقدی
پتروشیمی تبریز پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۲۰ ۴۲,۴۸۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۲۰ ۲۹,۲۷۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۱۰ ۲۱,۷۴۵ نقدی (مچینگ)
فرا شیمی روز قیر ۶۰۷۰ ۴,۶۵۰ ۳۴۵ دلار در هر تن نقدی ($)
توسعه نفت هرمزان قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۳۶۵ دلار در هر تن نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۲۴ ۸,۷۱۷ نقدی
اصفهان قیر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۳۴۰ دلار در هر تن نقدی ($)
اصفهان قیر قیر ۸۵۱۰۰ ۹۰۰ ۳۴۰ دلار در هر تن نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۴۲۲ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱۰۳ ۱۳,۶۰۰ نقدی
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۴۰۰ دلار در هر تن نقدی ($)
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۴۰۰ دلار هر تن نقدی ($)
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۴۰۰ دلار در هر تن نقدی ($)
نفت جی قیر MC250 ۲۳ ۱۳,۶۰۰ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵ نقدی
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۱,۰۰۰ ۷,۲۳۵ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۵۰۰ ۷,۵۹۷ نقدی (مچینگ)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار