کد خبر : 14620

amirkabir petroshimi

پتروتحلیل- قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نیمه دوم اسفندماه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شد. به گزارش پتروتحلیل، تغییر قیمت محصولات پلیمری در ۱۵ روز پایانی سال نسبت به ابتدای سال به شرح زیر است.

گروهایی که با کاهش قیمت مواجه شده اند

گروه سبک فیلم: گروه سبک فیلم از قیمت ۳۸۱۱۸ به قیمت ۳۷۳۱۰ ریال رسید یعنی کاهشی معادل ۸۰۳ ریال را تجربه کرد.

گروه سبک خطی: گروه سبک خطی از قیمت ۳۹۵۱۹ ریال به قیمت ۳۸۶۸۶ ریال کاهش یافت و کاهشی معادل ۸۳۳ ریال در این گروه دیده می شود.

گروه سنگین اکستروژن: قبل از اعلام تغییرات گروه سنگین اکستروژن، ذکر ۲ نکته مهم، ضروری است. اول، مناقشه ای بود که اوایل اسفندماه (۱۳۹۳) برای تغییر مجدد قیمت در این گروه شروع شد و دوم، عرضه غیر منتظره روز چهارشنبه شازند با این توجیه که بازار پیش از اتمام سال نیاز به این محصول نیاز دارد بود. این کالا در روز چهارشنبه با قیمت سقف یعنی ۴۴۹۰۹! ریال معامله شد و افرادی که اقدام به خرید کردند، متضرر خواهند شد. در قیمت های جدید، قیمت P100 از ۴۱۱۵۶ ریال به قیمت ۳۹۶۸۰ ریال کاهش یافته است، کاهشی برابر ۱۴۷۶ ریال.

گروه سنگین فیلم: گروه سنگین فیلم، این گروه نیز از قیمت ۳۹۵۹۳ ریال به قیمت ۳۹۰۳۶ ریال رسید، {۵۶۷ ریال کاهش}.

گروه سنگین بادی: گروه سنگین بادی نیز از قیمت ۴۰۹۰۰ به قیمت ۴۰۰۰۷ ریال رسید {۹۰۰ ریال کاهش}.

گروه سنگین تزریقی: گروه سنگین تزریقی نیز از ۳۸۵۵۷ ریال به قیمت ۳۷۶۶۹ ریال رسید {۸۸۸ ریال کاهش}.

گروه هایی که با افزایش قیمت مواجه شده اند

گروه پی وی سی: گروه پی وی سی s65 از قیمت ۲۴۹۹۵ ریال به قیمت ۲۷۳۳۶ ریال افزایش یافت و ۲۳۴۱ ریال افزایش را تجربه کرد که بیشترین افزایش و تغییر در بین تمام گروه ها است. s57 هم از قیمت ۲۷۴۹۴ به قیمت ۳۰۰۷۰ ریال افزایش یافت و رشدی معادل ۲۵۷۶ ریال را داشت.

گروه استایرن: استایرن مقاوم از قیمت ۴۲۶۴۵ ریال به قیمت ۴۳۶۵۳ ریال رسید و رشدی معادل ۱۰۰۸ ریال را تجربه کرد.

استایرن معمولی: استایرن معمولی نیز از قیمت ۴۰۸۱۵ ریال به قیمت ۴۱۷۷۳ ریال رسید و ۹۵۸ ریال افزایش یافت.

پلی پروپیلن: اما گروه پلی پروپیلن که این روزها در بازار های جهانی از جذابیت خاصی برخوردار است، این گروه نیز رشد کمی را تجربه کرد که به شرح زیر است:

پ پ نساجی از قیمت ۳۵۳۲۵ ریال به قیمت ۳۵۶۴۲ رسید و ۳۱۷ ریال افزایش یافت. پ پ شیمیایی نیز از قیمت ۴۱۴۳۳ ریال به قیمت ۴۲۲۰۶ ریال رسید و رشدی معادل ۷۷۳ ریال را تجربه کرد.

پت: گروه پت هم افزایش محدود و معادل ۳۹۹ ریال را تجربه کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار