کد خبر : 14433

معاون توسعه بازار فرابورس ایران از پذیرش سه شرکت در بازار اول و دوم و درج یک شرکت در بازار اول فرابورس خبر داد.

به گزارش سنا، سید مهدی علم الهدی اظهار داشت : از آذر امسال تاکنون چهار شرکت در بازارهای مختلف فرابورس ایران پذیرش شده که دو شرکت در بازار اول و دو شرکت در بازار دوم است. معاون توسعه بازار فرابورس ایران با بیان اینکه در میان شرکت های یاد شده، تنها پتروشیمی غدیر با نماد «شغدیر» در بازار اول فرابورس درج شده است، ...

معاون توسعه بازار فرابورس ایران با بیان اینکه در میان شرکت های یاد شده، تنها پتروشیمی غدیر با نماد «شغدیر» در بازار اول فرابورس درج شده است، ادامه داد: پذیرش شرکت های سرمایه گذاری سبحان متعلق به سازمان اقتصادی کوثر و پتروشیمی غدیر در بازار اول و شرکت های چرم مشهد و بیمه کوثر در بازار دوم انجام شده است. به گفته وی، آخرین سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه گذاری سبحان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، پتروشیمی غدیر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، چرم مشهد ۱۳۰ میلیارد ریال و بیمه کوثر ۴۰۰ میلیارد ریال است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار