کد خبر 14257

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در صورتی که قیمت گاز مصرفی برای صادرات برق کمتر از قیمت گاز پتروشیمی‌ها باشد، بهتر است که این گاز با توجه به محدودیت‌های موجود در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی قرار گیرد. علی محمد بساق زاده در گفت و گو با ایسنا،در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به محدودیت خوراک گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها، آیا ورود وزارت نفت برای صادرات برق و شریک شدن در سود با نیروگاه‌ها اقدام درستی‌است؟ گفت:به نظر می‌رسد این امر عاملی شود که گاز با قیمت ارزان در نیروگاه‌ها مصرف نشود زیرا وزارت نفت در صادرات شریک می‌شود و اگر این پروژه اقتصادی نباشد این اقدام صورت نمی گیرد. وی با تاکید بر این‌که گاز با قیمت ۱۳ سنت برای پتروشیمی‌ها نسبت به سایر بخش‌ها بیشترین قیمت را دارد، اضافه کرد: اگر بنا باشد قیمت گاز مصرفی برای صادرات برق پایین تر از این میزان باشد بهتر است که گاز به پتروشیمی‌ها داده شود. وزارت نفت چندی پیش اعلام کرد که با تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها با سرمایه گذاران در صادرات برق شریک می شود. این وزارتخانه به منظورتحقق بند ١٣سیاست های اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به روش های صادرات گاز و افزایش صادرات برق، در زمینه تامین گاز مورد نیاز برای تولید و صادرات برق آعلام آمادگی کرد. براین اساس، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران حسب مورد) مسئولیت تامین گاز مورد نیازرا برای تولید برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق بر عهده خواهد گرفت و گاز مورد نیاز را به عنوان آورده شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان سرمایه‌گذار تحویل خواهد داد. بر این اساس، کلیه مسئولیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای تبدیل گاز به برق با راندمان حرارتی مورد توافق، کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه، تاسیسات لازم برای انتقال و صادرات برق و نیز بازاریابی برق تولیدی در کشور هدف و همچنین مسئولیت تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه (اعم از بخش فاینانس و نیزآورده نقدی) با سرمایه گذار خواهد بود. برق تولیدی به ترتیب تعریف شده متعلق به مشارکتی متشکل از شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و سرمایه گذار به نسبت آورده هریک خواهد بود و قرارداد نهایی برای صادرات برق ،توسط مشارکت امضا خواهد شد. سهم سرمایه گذار از قیمت فروش صادراتی برق،متناسب با قیمت فروش برق در هر بازار هدف،عبارت از هزینه تبدیل انرژی(Energy conversion Fee) و هزینه های انتقال و بازاریابی به علاوه سود متعارف بوده و مابه التفاوت این مبلغ با قیمت فروش صادراتی برق در هر مورد،سهم طرف دیگر مشارکت یعنی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.رعایت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تحویل سوخت غیر یارانه ای برای تولید و صادرات برق الزامی است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار