کد خبر 14248

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان آنکه تامین پایدار خوراک مجتمع های پتروشیمی به تکمیل فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی وابسته است، گفت: تثبیت خوراک رسانی به مجتمع های پتروشیمی حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. به گزارش ایرنا، محمدحسن پیوندی از پایدار شدن تامین پایدار خوراک پتروشیمی ها تا سال ۱۳۹۵ خبر داد و افزود: تا وقتی که فازهای مذکور پارس جنوبی به بهره برداری نرسند، نمی توان خوراک رسانی به واحدهای پتروشیمی را تثبیت کرد. وی با تاکید بر اینکه تکمیل چهار فاز پارس جنوبی در تولید محصولات پتروشیمی بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: تثبیت خوراک رسانی به مجتمع های پتروشیمی حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. معاون شرکت صنایع پتروشیمی درمورد فرمول قیمت خوراک نیز تاکید کرد: در حال حاضر در کمیسیون انرژی بر سر فرمول قیمت خوراک به تفاهم رسیده اند اما این فرمول باید در دولت و مجلس تصویب شود. سال گذشته به علت قطع گاز واحدهای پتروشیمی در روزهای سرد فصل زمستان، تولید محصولات پتروشیمی کشور ۷٫۵ میلیون تن به ارزش هشت میلیارد دلار کاهش یافت. کمبود خوراک اتان که ریشه در تاخیر در راه اندازی فازهای پارس جنوبی داشت، عاملی بود که باعث کاهش میزان تولید محصولات پتروشیمی شد. گفته می شود، واحدهای پتروشیمی سال گذشته در اوج مصرف گاز با کمبود خوراک ١۶٠ میلیون مترمکعبی روبرو بودند.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار