کد خبر 14042

petroshimi2

پتروتحلیل- متن پیش نویس مورد توافق وزارت نفت،پتروشیمی ها و نمایندگان موثر مجلس در خصوص نرخ خوراک به شرح زیر است : ۱- فرمول قیمت حداقل برای مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد. ۲- نرخ بازگشت سرمایه به صورت ارزی حداقل ۲۵ درصد منظور شود. ۳- در خصوص هر خانواده محصول (کود اوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن، اتیلن برای واحدهای (GTP) فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت گاز، در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقه ای ماهانه فروش محصول نهایی یاده شده باشد. ۴- واحدهای پتروشیمی احداثی مشمول این حکم باید استانداردهای ملی مصرف آب و انرژی را در طراحی و بهره برداری مراعات کنند. ۵- در صورت قطع اجباری گاز واحدهای مشمول این ..... (ماده)، شرکت ملی گاز ایران مکلف به جبران خسارت وارده به آنها خواهد شد، نحوه و میزان پرداخت خسارت تابع آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد. ۶- در قیمت گاز مصرفی واحدهای تولیدی پتروشیمی (اوره) که مکلف به فروش داخلی محصولات خود به قیمت های تکلیفی دولت می شوند، باید متناسبا در قیمت خوراک تخفیف داده شود. تبصره (۱) - به منظور تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری، در احداث صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، به وزارت نفت اجازه داده می شود که در قیت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه گذاران به صورت پلکانی تا ۳۰ درصد حسب مورد تخفیف قائل شود. تبصره (۲) - موارد فوق شامل واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می نمایند نیز می شود.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار