کد خبر : 13902

نام تجاری کالا حجم عرضه حجم معامله شده قیمت
حلال ۴۱۰ پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی ۳۰۰۰۰۰ لیتر ۰ هر لیتر ۰ ریال
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی ۱۰۰۰ تن ۰ هر کیلوگرم ۰ ریال
آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی ۳۰۰۰ تن ۱۵۸۰ هر کیلوگرم ۲۱۷۴۵ ریال
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی ۱۰۰۰ تن ۱۰ هر کیلوگرم ۲۴۳۲۹ ریال
آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی ۲۰۰۰ تن ۱۰۰۰ هر کیلوگرم ۲۱۷۴۵ ریال
آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی ۷۰۰ تن ۴۰ هر کیلوگرم ۱۸۲۵۹ ریال
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار