کد خبر : 13893

porebrahimi

تعیین نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، فرمول مبتنی بر تعریف "نرخ شناور جهانی" می‌خواهد، بنابراین مصوبه مجلس در این زمینه فرمول لازم دارد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی بورس در گفتگو با خبرنگار شانا درباره سازوکار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی ها گفت: مسلم است که بورس نسبت به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها واکنش نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: احتمال دارد بخشی از این واکنش نیز کاذب باشد اما به طور حتم این موضوع با بورس ارتباط دارد.

عضو شورای عالی بورس، درباره این‌که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه الحاق "موادی به مقررات مالی دولت" درحال تبدیل شدن به قانون دائمی است، افزود: اگر متن این بخش به صورت جامع تدوین شود به طور حتم این اقدام به نفع بورس است، اما اگر متن ناقص باشد این گونه نخواهد بود.

پورابراهیمی ادامه داد: از این رو متنی که اکنون آمده است_ مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در مشهد_ به نظر می‌رسد کاستی دارد، زیرا عدد ثابت آورده و می‌گوید قیمت با این عدد بالا برود.

وی تصریح کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید براساس قیمت جهانی خوراک پتروشیمی‌ها، با یک تعدیل و تعیین یک فرمول تعیین شود، بنابراین مصوبه مجلس در این زمینه نباید شامل عدد باشد، باید دارای فرمول باشد.

عضو شورای پول و اعتبار، با بیان این‌که وقتی فرمول تعیین شود می‌توان منطقی فکر کرد، افزود: در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها می‌توان مانند تحویل نفت خام که اکنون ٩۵ درصد فوب خلیج فارس است، اقدام مشابه کرد.

وی افزود: تعریف نرخ شناور جهانی در این زمینه، بورس را با تنگنا مواجه نمی‌کند.

این نماینده مجلس درباره مهمترین محورهایی که وزارت نفت باید در آستانه تدوین برنامه ششم به آنها در بخش بورس بپردازد، نیز گفت: وزارت نفت باید تکلیف عرضه نفت خام در بورس را برای برنامه ششم روشن کند مانند فراورده که بخشی از آن در حال انجام است، افزون بر این، در بخش ابزارهای مالی در برنامه ششم، وزارت نفت باید کار جدی کند به این مفهوم که پایه مالی، محصولات نفتی باشد، و در بازار دخالت نکند، اگر این چند محور را محقق کند، کافی است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار