کد خبر : 13436

petroshimi00

طرحهای توسعه ای صنعت پتروشیمی معطل سرمایه گذاران ناتوان نخواهد ماند و برخوردهای قانونی لازم اعمال خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفتگو با شانا اظهار کرد: طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی که فاینانس آنها تامین شده و طرح نیز از سوی سرمایه گذاران تحویل گرفته شده ولی عملیات اجرایی آن آغاز نشده باز پس گرفته خواهد شد.

عباس شعری مقدم افزود: به تازگی فاینانس چند طرح باز شده و این طرحها باید فعالیت اجرایی خود را آغاز کنند،در غیر این صورت طبق قانون با شرکتهای متخلف برخورد شده و طرحها بازپس گرفته خواهد شد.

به گزارش شانا، مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گفتگو با خبرنگار شانا در مورد برخورد با سرمایه گذاران ناتوان اظهار کرد: برخی طرحهای پتروشیمی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شده است، اما پس از گذشت سالها هنوز پیشرفتی نداشته اند و در صورتی که این سرمایه گذاران نمی توانند پروژه ها را اجرا کنند، هر چه سریعتر آن ها را برگردانند تا به سرمایه گذارانی که قصد انجام کار دارند، واگذار شود.

احمدرضا حیدرنیا تصریح کرد: طرحهای توسعه ای صنعت پتروشیمی معطل سرمایه گذاران ناتوان نخواهد ماند و بیش از این نمی توان اجرای برخی طرحهای پتروشیمی را به تعویق انداخت.

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکتها باید توانایی خود را نشان دهند تا بتوانند در پروژه ها حضور داشته باشند و در صورتی که خلاف این امر اثبات شود برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار