کد خبر 13423

لیسانس بومی واحد تولید آمونیاک با ظرفیت ۲۰۵۰ تن در روز توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به شرکت شیمیایی لاوان اعطا شد. به گزارش نیپنا، نخستین قرارداد تجاری سازی دانش فنی ایرانی فرآیند تولید آمونیاک با اعطای لیسانس بومی واحد تولید آمونیاک با ظرفیت ۲۰۵۰ تن در روز توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به شرکت شیمیایی لاوان صبح امروز (دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳) با حضور مهندس شعری مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی امضا شد. محمود حاجی محمدی، مدیرواحد تجاری سازی شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی در این خصوص گفت: با امضای اولین قرارداد اعطای لیسانس ایرانی واحد تولید آمونیاک، با ظرفیت ۲۰۵۰ تن در روز، با شرکت شیمیایی لاوان، این دانش فنی وارد مرحله تجاری سازی می شود. وی افزود: با امضای این قرارداد، دانش فنی فرآیند تولید آمونیاک از انحصار شرکت های خارجی درآمده و علاوه بر صرف جویی ارزی در مبلغ لیسانس، صرفه جویی ارزی قابل توجهی نیز در ساخت تجهیزات اصلی واحد صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، آمونیاک از فرآورده مهم پتروشیمیایی است که تولید صنعتی آن در جهان قدمتی بیش از یک قرن دارد. آمونیاک اهمیت زیادی در صنایع شیمیایی دارد، به طوری که خاستگاه نیتروژن همه ترکیبات آلی تولیدی از آمونیاک است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار