کد خبر 12381

عاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با شانا اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران نقش مهمی در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال دارد و سرمایه گذاری در این صنعت، به جذب سرمایه های سرگردان و کاهش تورم خواهد انجامید و در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید گفت که اجرایی شدن این مرحله، می تواند باعث هدایت سرمایه ها برای توسعه صنایع تکمیلی شود. محمد حسن پیوندی افزود: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها فرصت مناسبی در جهت جذب و هدایت سرمایه های جدید برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی است و هرچند که متاسفانه در مرحله نخست اهداف پیش بینی شده به طور کامل محقق نشد اما امید است در مرحله دوم با برنامه ریزیهای دقیق تر، مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار شود. وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی محور و ستون توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود و با تمام بخشهای صنعت در ارتباط است. به همین دلیل، منابع به دست آمده در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می تواند در بخش تولید به مصرف برسد وسرازیر کردن منابع به سوی تولید و جلوگیری از اسراف می تواند به جهش دوم صنعت پتروشیمی که توسط وزیر نفت مطرح شده‌است، بینجامد. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان یک راهبرد دربرنامه های آینده توسعه صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان همکاری بانکها و سرمایه گذاریهای جدید می تواند تحولی بزرگ را در توسعه صنایع تکمیلی در کنار بخش بالادستی به همراه آورد. وی تصریح کرد: اجرای درست مرحله دوم هدفمندی یارانه ها راه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی هموار می کند و پیامد آن افزایش بهره وری و تولید در صنایع کشور خواهد بود و در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده همکاری با متولیان امر است. پیوندی با بیان این که امروزچالشها و مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی ایران آسیب شناسی شده و امید است این صنعت به دوران شکوفایی خود بازگردد، گفت: براساس مطالعات شخصی‌ام ، دلیل توسعه نیافتن صنایع پایین دست و تکمیلی پتروشیمی در ایران کمبود پروپیلن است، بنا براین در ١٠ سال آینده عملکرد شرکت، پروپیلن‌محورخواهد بود و مساله ایجاد مشوق در بخش خوراک مایع بسیار حیاتی است تا تولید پروپیلن افزایش یافته و در نتیجه صنایع تکمیلی باوفور تولید پروپیلن توسعه یابد. وی افزود: اتیلن به وفور از منابع اتان در کشور تولید شده است و با توجه به تبدیل ۶٠ تا ٧٠ درصد اتیلن دنیا به انواع پلی اتیلن‌ها وگلایکول و تبدیل بخشی نیز به پلیمرهای غیر پلی‌اتیلنی‌، انواع پلی اتیلن در کشور به وفور وجود داشته است. پیوندی ادامه داد: با توجه به این مطلب،صنایع وابسته به پلی‌اتیلن در کشور توسعه پیدا کرده است ولی صنایع وابسته به پروپیلن توسعه نداشته‌اند به گونه ای که از آخرین واحد (جم) که در آن سرمایه‌گذاری کردیم دیگر در هیچ واحدی، ‌پروپیلن تولید نشده است، در این شرایط، پروپیلن تولیدی در کشور نیز بلافاصله به پلی‌پروپیلن بدل شده است، و صنایع شیمیایی وابسته به پروپیلن نظیر فنل، استون،اکریلولیزیل، ٢-اتیل هگزانول و...در کشور توسعه نیافته اند که خود مواد اولیه یک زنجیره بزرگ از صنایع تکمیلی است. وی گفت: دامنه محصولات پایین دستی پروپیلن و پلی‌پروپیلن بسیار بیشتر از پلی‌اتیلن و اتیلن است و کمبود پروپیلن عامل توسعه نیافتن صنایع تکمیلی مرتبط به پروپیلن است که به زنجیره‌های زیادی وابسته است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: آینده صنعت پتروشیمی ایران روشن است وبا توجه به توسعه بخش بالادستی پتروشیمی در کشور، فضا برای گسترش صنایع پایین دستی مهیاست و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با اطمینان در طرحهای توسعه ای صنایع تکمیلی حضور پیدا کنند. وی ادامه داد: توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی همسو با اجرای اقتصاد مقاومتی است و چون از خام فروشی جلوگیری می کند از ارزش افزوده بالایی نیز برخوردار است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار