کد خبر : 42339

پتروتحلیل-میزان فروش پتروشمی شازند از ماه تیر تا آذر اعلام شد که بدین شرح بوده است:

آذر 4898 میلیارد ریال؛

آبان 4642 میلیارد ریال؛

 مهر 4879 میلیارد ریال؛

شهریور 3965 میلیارد ریال؛

مرداد  4072 میلیارد ریال؛

 تیر 4019 میلیارد ریال؛

شرکت در مجموع تا پایان دی ماه  ( ۱۰ ماهه)  42007 میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل( ۱۰ ماهه  سال ۱۳۹۶)  ۸۶ درصد رشد را نشان میدهد.

افزایش ۱۴ درصدی فروش دی ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه گذشته؛

رشد ۸۶ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته؛

 رشد ۱۰۰ درصدی فروش نسبت به دیماه سال گذشته(۱۳۹۶)؛

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار