کد خبر : 42073

پتروتحلیل-مدیر عملیات پتروشیمی هنگام از افزایش  ظرفیت تولید واحد اوره و در نتیجه مصرف مازاد CO۲ تولیدی واحد آمونیاک این ‌پتروشیمی خبر داد.‌

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی هنگام، مهندس فتح الهی گفت:« طرح افزایش ظرفیت تولید واحد اوره پتروشیمی هنگام ‌از ‌‌۳۲۵۰ به ۳۵۰۰ تن در روز اجرا شد.»‌

وی افزود:« این ‌افزایش ظرفیت با هماهنگی صاحب لیسانس طرح انجام شده و با اجرای آن ‌CO۲‌‌ مازاد که حدود ۱۷۵ تن ‌در ‌روز بود بطور کامل حذف و تماماً در واحد اوره مصرف خواهد شد. »‌

مدیر عملیات پتروشیمی هنگام خاطر نشان کرد:« با این اقدام، دو هدف ارزشمند جلوگیری از انتشار گاز گلخانه‌ای ‌CO۲‌‌ در ‌راستای حفاظت از محیط زیست در منطقه عسلویه و همچنین افزایش تولید اوره محقق شد.»‌

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار