کد خبر : 42011

پتروتحلیل-براساس بخشنامه بانک مرکزی،صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق دستورالعمل این بانک باشد

زیر یک میلیون یورو: معاف

یک تا سه میلیون یور: 50 درصد

سه تا ده میلیون یورو: 70 درصد

بالای ده میلیون یورو: 90 درصد

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار