کد خبر : 41932

پتروتحلیل- در حالی گزینه های متعددی برای تصدی مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روزهای اخیر مطرح می شود که همچنان نگاههای کوتاه مدت مدیران دولتی برصنعت پتروشیمی سایه انداخته و بیش از هر چیزی نبود متولی در این صنعت در سال های گذشته خودنمایی می کند؛ تصمیم گیری های متعدد و متفاوت در وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بورس کالا برای فروش محصولات پتروشیمی ازیک سو و طرح هایی که سالهاست به مرحله اجرا نرسیده از سوی دیگر نبود متولی در این صنعت را نمایان می کند. طرح اکریلونیتریل (ماهشهر) پس از 20 سال همچنان بدون متولی رها شده است و همچنان در بازار محصولات پتروشیمی، بورس قادر به ارزیابی و آنالیز نیست و دلال بازار را می شناسد، وزارت صنعت هم نمی تواند ارزیاب عملکردی صنعت باشد، از این رو قواره تکنولوژی این صنعت هنوز مشخص نیست و در آخر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها یک واسطه بین صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست است با تصمیماتی که در وزارت صنعت گرفته می شود!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار