کد خبر : 41212

پتروتحلیل-بررسی های تیم پتروتحلیل نشان می دهد که با توجه به سقف خرید 110 تنی برای دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند، تجمیع 5 کد در یک کارگزاری منجر به خرید 506 تن دی اتیل هگزانول شده است که پس از بررسی بیشتر کدهای خرید این کالا، 330 تن از محموله 506 تنی که در این کارگزاری خریداری شده، متعلق به یک نفر اما با 3 کد مورد معامله قرار گرفته است. اطلاعات کدهای مورد نظر نزد تیم پتروتحلیل و برای ارائه به دستگاههای نظارتی محفوظ است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار