کد خبر : 41119

به گزارش خبرگزاری پترو تحلیل باوجود عدم آغاز تحریم ها، اکثر شرکت ها تحت فشار هستند، به طوری که ارز شرکت های دارویی 4 هزار و 200 تومان اعلام شد که جایگزین 3 هزار و 800 تومان شده است. همچنین خودروسازان اعلام کرده اند که ارزی دریافت نکرده و زیانشان در حال اوج گیری است و قیمتی به آنها داده نشده است. روغن سازان صنعتی و خوراکی هم‌ زیر فشار شدید قیمت ارز و عدم اجازه افزایش قیمت محصول هستند. به نظر می رسد ادامه این وضع تعداد زیادی از شرکتها را با مشکل مواجه کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار